با آثار تاریخی روستای دیل آشنا شوید

روستای دیل از توابع بخش مرکزی شهرستان گچساران است

که با مختصات جغرافیایی ۵۰ درجه و ۴۶ دقیقه طول شرقی و ۳۰ درجه و ۳۳ دقیقه عرض شمالی ، در ۲۷ کیلومتری شمال غربی دو گنبدان و ۱۸۴ کیلومتری یاسوج قرار دارد .

ir3078

ادامه مطلب